1. Informații generale
Acest site este operat de compania CE DELICII CATERING SRL, cu sediul în Tg.-Mureș, bld. Pandurilor, nr. 72, ap. 20 jud Mureș, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J-26/941/2019, având cod fiscal 40992480, atribut fiscal RO, legal reprezentată prin administrator dl Maxim Adrian („CEDELICII”).
Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse prezentelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dvs. și CEDELICII sunt înlocuite de prevederile prezentelor condiții de utilizare. În privința prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în contextul interacționării cu acest site, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul site-ului si al aplicatiei de mobile, disponibile pe site: se menționează link
Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiți acest site. Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor afișate pe site-ul se menționează link/adresa implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos.
Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare înainte de a vizita acest site și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.
CEDELICII își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile de utilizare. Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor de utilizare vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condiţiilor de utilizare, înainte de fiecare comandă, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.
Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.
Pentru a obține acces la site si la serviciile si informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obtineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces.
CEDELICII nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.
Nu sunt permise:
1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website;
2. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informatiilor publicate, sau îcercarea de a acționa în acest scop;
3. încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua ……. sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua … care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea …..
4. încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua …… prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
5. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
Prin termenul “vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană care va accesa site-ul. Prin termenul “utilizator” al site-ului se înțelege orice “vizitator” care se înregistrează ca și “utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare și prin crearea unui cont de utilizator.
Prin intermediul Serviciilor noastre urmărim să vă permitem să comandați produse din meniul nostru. CEDELICII prin intermediului site-ului, comercializează produse sale din meniu, preia comenzi și vă livrează produsele, în mod direct sau prin prestatori de livrări.
Unele dintre servicii sunt prestate către orice utilizator al site-ul. Acestea includ, dar nu sunt limitate la, servicii în legătură cu căutarea și obținerea accesului la informații sub formă de, dar fără limitare la, text, materiale video, imagini, meniurile noastre, zone de livrare, taxe și program de lucru, disponibile pe site.
Unele dintre serviciile prestate pot fi utilizate doar de către persoane care au creat un cont de utilizator, astfel cum este definit în secțiunea 4 de mai jos („Crearea unui cont de utilizator”), pe site.
Acestea includ, dar fără a se limita la, servicii care le permit să plaseze o comandă pentru produsele din meniu, plata online aferentă unei asemenea comenzi prin procesul de plăți online oferit de site (dacă este disponibil), precum și alte servicii prestate pentru utilizatorii înregistrați pe site.
Datorită faptului că serviciile prestate de compania noastră sunt diverse și se extind și sunt modificate constant în scopul îmbunătățirii și extinderii acestora, numărul și caracteristicile serviciilor, precum și regimul prestării serviciilor pot fi modificate în orice moment de către. Dacă un vizitator sau utilizator înregistrat nu este de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare în forma modificată a acestora, acesta sau aceasta trebuie să se abțină de la utilizarea site-ului din acel moment. Nu suntem responsabili pentru utilizarea site-ului de către oricare vizitator sau utilizator înregistrat care face acest lucru fără a fi de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare

2. Drepturile de autor (Copyright)
Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de CE DELICII CATERING SRL sau de afiliații / partenerii săi. Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a companiei. Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea CE DELICII sau a afiliaților / partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de companie și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de CEDELICII prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. CEDELICII își rezervă dreptul de a impiedica prin orice mijloace și de a desolicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita compania sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.
Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: support@cedelicii.ro.
3. Disponibilitatea Serviciului
Prin intermediul site-ului compania noastră oferă servicii privind plasarea de comenzi și livrarea produselor din meniurile noastre în conformitate cu zonele de livrare disponibile.
În prezent livrările se efectuează pe raza municipiului Tg-Mureș și în unele localități adiacente (click aici pentru a consulta zonele de livrare și valoarea minimă a comenzilor în funcție de zone le de livrare)
Locația, adresa și zona de livrare sunt indicate utilizând serviciile de geocodare ale terților (“Serviciile Geo”), care sunt utilizate și pentru a corela adresa de livrare indicată de dvs. cu zonele de livrare ale companiei noastre. CEDELICII nu are nicio responsabilitate pentru acuratețea Serviciilor Geo și își rezervă dreptul de a accepta sau refuza serviciul de livrare către o adresă exclusiv pe baza geolocației indicate de Serviciile Geo.
Accesul la serviciile noastre este permis temporar și ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica accesul la site-ul nostru fără notificare. Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, site-ul nostru nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioadă de timp. Putem restricționa periodic accesul la site-ul nostru, în întregime sau parțial, atât pentru vizitatori cât și pentru utilizatorii înregistrați.
Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității privind detaliile dvs. de autentificare și pentru orice activități care au loc în contul dvs de utilizator. Un cont de utilizator poate fi dezactivat în orice moment la cerere.
Avem pdreptul de a schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin afișare pe acest site și nu au caracter retroactiv.

4. Crearea unui cont de utilizator
Pentru a utiliza pe deplin serviciile, veți crea un cont de utilizator prin completarea formularului de înregistrare electronică, disponibil prin butonul „Înregistrare” la www.cedelicii.ro. Veți completa toate câmpurile marcate ca fiind obligatorii în respectivul formular de înregistrare electronică. Oricare câmpuri pot fi modificate de către utilizatorul înregistrat după crearea contului de utilizator, în orice moment în timpul înregistrării sau utilizării site-ului. Un cont de utilizator cu parolă și nume de utilizator/adresă de email va permite utilizatorului înregistrat să acceseze site-ul. În cazul refuzului de a furniza informațiile obligatorii solicitate în timpul înregistrării contului de utilizator, suntem îndreptățiti să refuzăm înregistrarea.
La crearea contului de utilizator, vi se va solicita să bifați câmpul „Sunt de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare și Politica de Confidențialitate”. Prin bifarea acestui câmp și prin apăsare click pe butonul „Înregistrare” pe formular, veți fi de acord în mod explicit și voluntar cu prevederile Termenilor și Condițiilor de Utilizare și ale Politicii de Confidențialitate, declarând că ați citit acești Termeni și Condiții de Utilizare și că vă obligați să îi respectați.
Compania noastră poate păstra fișiere jurnal cu adresa IP a utilizatorilor pe serverele sale, precum și oricare alte informații, necesare pentru identificarea utilizatorului înregistrat și reproducerea acordului utilizatorului privind Termenii și Condițiile de Utilizare, în cazul apariției unor litigii.
Înregistrarea persoanelor fizice fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă (cum ar fi persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani) ca utilizatori înregistrați pe site nu este permisă. Părinții care exercită drept de custodie, tutorii sau reprezentanții legali ai respectivului minor sunt responsabili pentru toate daunele cauzate de acesta din urmă companiei noastre și oricăror terți, în procesul de înregistrare sau utilizare a serviciilor, precum și pentru toate daunele care derivă din date false sau oricare declarație mincinoasă sau înșelătoare.
În completarea câmpurilor din formularul de înregistrare a contului de utilizator, viitorul utilizator înregistrat este obligat să treacă datele de identificare complete și veridice ale acestuia, precum și toate celelalte informații necesare. Utilizatorul înregistrat garantează că informațiile furnizate la momentul înregistrării contului de utilizator sunt veridice, complete și exacte. Utilizatorul înregistrat este responsabil să mențină acuratețea și să indice orice modificări în detaliile contului de utilizator. În cazurile în care sunt înregistrate date false cu privire la un cont de utilizator, compania noastră este îndreptățită să înceteze sau să suspende imediat și fără notificare prealabilă prestarea serviciilor, utilizarea site-ului și contul de utilizator.
După crearea unui cont de utilizator, utilizatorul înregistrat va primi un e-mail de confirmare, care va include numele persoanei juridice, adresa sediului social, numărul de înregistrare și detaliile de contact ale companiei noastre și un link la textul acestor Termeni și Condiții de Utilizare și Politici de Confidențialitate, precum și un link pentru validarea înregistrării.

6. Ștergerea, suspendarea sau închiderea contuluide utilizator
Fiecare utilizator înregistrat este îndreptățit să șteargă contul său de utilizator contactând CEDELICII la (adresa de e-mail in genul support@cedelicii.ro). CEDELICII se va conforma oricărei cereri de dezactivare în termen de 30 de zile de la primirea respectivei cereri.
Oricare dezactivare nu va afecta obligațiile unui utilizator înregistrat față de CEDELICII potrivit sau ca urmare a Termenilor și Condițiilor de Utilizare (incluzând, dar fără limitare la proprietate intelectuală, despăgubire și limitare a răspunderii), menite să subziste respectivei dezactivări.
CEDELICII poate dezactiva un cont de utilizator sau să suspende accesul la site în cazul în care un utilizator înregistrat încalcă Termenii și Condițiile de utilizare sau pentru altă conduită necorespunzătoare, la libera alegere a CEDELICII și fără notificare prealabilă.
În cazul dezactivării Contului de Utilizator, CEDELICII va fi îndreptățit să sisteze imediat accesul respectivei persoane la servicii și la site. În acest caz, CEDELICII nu va fi răspunzător pentru daune și pierderile de profit suferite de către utilizatorul înregistrat sau terți, născute ca urmare a sistării accesului la un cont de utilizator.
7. Erori privind Produsele
CEDELICII ia toate măsurile pentru ca informaţiile publicate pe site-ul www.cedelicii.ro inclusiv descrierea produselor, disponibilitatea produselor, precum și preţurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete.
Cu toate acestea, pot surveni și greşeli/erori. În asemenea situații, CEDELICII va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care CEDELICII constată că eroarea respectivă a afectat/influențat comanda dumneavoastră, va încerca să vă informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării comenzii, cât și posibilitatea anulării acesteia.
Achiziţionarea produselor pe internet oferă o experienţă diferită de cea din magazine, sens în care vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
fotografiile şi imaginile de pe site au doar rol ilustrativ/orientativ.
culorile produselor, astfel cum sunt prezentate pe site, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului dumneavoastră;
produsele vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca CEDELICII să nu poată livra comanda. De asemenea, CEDELICII își rezervă dreptul de a retrage orice produs de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singura responsabilitate a CEDELICII față de dvs este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele produse pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare, în termen de maxim 2 zile lucrătoare.
CEDELICII depune toate eforturile pentru a livra produsele și a presta serviciile solicitate de utilizatori cu respectarea termenului de livrare comunicat dvs. prin SMS/e-mail. Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare oferite de CEDELICII (pe site sau prin SMS/e-mail) sunt doar cu titlu estimativ.

8. Limitarea răspunderii
CEDELICII nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă CEDELICII a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:
1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
2. costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe site;
3. acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
4. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
5. orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență Tg.-Mureș, bld. Pandurilor, nr 72, ap. 20, jud. Mureș, sau la adresa de e-mail ……
Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. CEDELICII nu este și nu poate fi responsabilă pentru neconcordanțe, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.
9. Politica de confidențialitate
Aspectele mentionale în cuprinsul prezentelor condiții de utilizare se vor completa si se vor interpreta impreuna cu prevederile Politicii de confidențialitate și protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul site-ului, disponibilă pe site-ul www.cedelicii.ro.
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.
Conform cerintelor Legii nr. 363/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum si ale predeverilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”), CEDELICII are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopurile colectării datelor sunt: marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele vă restricționează/interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale site-ului companiei.
Prin intermediul site-ului www.cedelicii.ro, CEDELICII prelucrează numele, prenumele, nr. de telefon și adresa de e-mail a utilizatorilor. Aceste date vor fi stocate în baze de date computerizate. Conform Legii nr. 363/2018, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la ……. sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență Tg.-Mureș, bld. Pandurilor, nr. 72, ap. 20, jud. Mureș. CEDELICII se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.
CEDELICII nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
CEDELICII nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

10. Newsletter. Dezabonare.
Newsletter-ul CEDELICII (denumit in continuare Newsletter), este un serviciu gratuit furnizat de vizitatorilor și utilizatorilor site-ului, căruia i se aplica următorii termeni și condiții:
Newsletter-ul reprezinta un mesaj electronic (e-mail) livrat regulat de catre CEDELICII utilizatorilor abonați care își dau acordul cu privire la prezentele Termenii si Condițiile de utilizare. Orice utilizator se poate abona la Newsletter în mod gratuit.
abonarea la Newsletter se face prin completarea oricărui formular din site. Odată completat formularul utilizatorul își dă acordul în mod expres și neechivoc cu privire la toate prevederile acestor Termeni și Condiții.
Pentru a beneficia de continutul informational al Newsletter-ului pus la dispozitie de CEDELICII sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dvs. în functie de specificațiile din formularul aferent.
Nu este permisă introducerea de date false sau de date care nu va aparțin.
CEDELICII își rezervă dreptul de a refuza fără o notificare prealabilă atât comenzile, cât și abonarea la Newsletter dacă se observă că datele introduse în formular nu sunt reale.
CEDELICII respectă drepul la intimitate al utilizatorului, iar în cazul în care utilizatorul nu dorește să mai primească Newsletter-ul trimis de acesta, este suficient să se dezaboneze, iar utilizatorul nu va mai primi Newsletter ulterior.
Noi folosim adresa de e-mail furnizată pentru a-ți trimite informații și actualizări referitoare la comanda, promoții, programe de fidelizare, știri ocazionale despre companie, informații legate de produse, etc. Dacă în orice moment dorești să te dezabonezi de la primirea email-urilor viitoare, vom include instrucțiuni de dezabonare detaliate conținutul fiecărui e-mail.

11. Legislația aplicabilă și jurisdicție
Utilizarea site-ului și transmiterea comenzilor prin intermediul site-ului sunt guvernate de legislația română.
Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului sau în legătură cu o comandă va fi supus instanțelor competente din România.

12. Diverse
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu plasarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.
Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții utilizatorul și asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din comandarea produselor disponibile pe website-ul www.cedelicii.ro.